Eldningsregler och eldningsförbud

Det är räddningschefen i Bengtsfors kommun som beslutar om eldningsförbud mot eldning utomhus i skog och mark då risk för brandfara är stor.

Kan jag elda? Ring vår telefonsvarare på 0531-52 61 15

Regler för eldning utomhus i skog och mark.

Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål samt Årjäng har i samråd beslutat följande:

"Under perioden juni, juli och augusti, råder eldningsförbud i DANO:s verksamhetsområde (Dalsland och Nordmarkens sjösystem), eldning får endast ske vid lägerplatser som är registrerade och där verksamheten tillhandahåller eldplats/grillplats. Sådan eldning sker dock alltid på eget ansvar. Verksamheten utför egenkontroll (tillsyn) av lägerplatsen."

Eldning är förbjuden i Bengtsfors kommun när brandriskvärde 4 föreligger under juni, juli och augusti. Eldning i godkända eldstäder och grillning i upphöjd grill är dock tillåten. Sådan eldning sker dock alltid under eget ansvar.

Under vårsäsong är så kallad "luntning" eller riseldning inte tillåten i Bengtsfors kommun när gräsbrandfaran är stor.

Året runt under den mörka delen av dygnet rådet det alltid eldningsförbud utomhus i Bengtsfors kommun. Undantagna är påsk- eller majbrasor med tillstånd.

Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström