Inlösen av presentkort

Bengtsfors kommun uppmärksammar även i år sin personal, för det gedigna arbete som gjorts och görs under pandemin, genom en sommargåva i form av ett presentkort hos lokala företagare. Vår förhoppning är självklart att presentkorten ska uppmuntra till lokal handel som är extra viktig i den rådande tillvaron.

Presentkortet är på 300 kronor per person och gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle av vara eller tjänst. Presentkortet kan inte lösas in mot pengar och gäller inte som betalning för spel, tobak eller alkohol. Sista dag att utnyttja presentkortet är den 30 september 2021.

Vår förhoppning är att presentkortet ska tas emot på alla köpställen i kommunen, men det är upp till dig som företagare att acceptera det som betalning eller inte. Företag som tar emot presentkortet måste ha verksamhet i Bengtsfors kommun. Om du som företagare väljer att ta emot presentkortet som betalning kan du använda affischen nedan för att marknadsföra ditt ställningstagande.

Här kan du ladda ner affisch i A4-format för utskrift.

Tänk på att presentkortet är en värdehandling och hantera det därefter!

Kontrollera presentkortet

När du tar emot presentkortet ska du kontrollera att:

  • Det finns ett unikt nummer i övre höger hörn.
  • Presentkortet är präglat med kommunens logotyp.
  • Det inte har gått ut (senaste inlösendatum är 30 september 2021).
  • Köpet inte omfattar spel, tobak eller alkohol.

Betalning för presentkorten

Om du väljer att acceptera presentkorten som betalningsform kommer Bengtsfors kommun att ersätta dig med motsvarande belopp. Du väljer om du vill att vi gör en utbetalning till dig eller om du vill fakturera oss. Underlag för utbetalning eller faktura ska inkomma till oss senast den 31 oktober. Oavsett betalform, behöver vi följande underlag från dig:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Bankgironummer
  • De inlösta presentkorten (i original).

Ersättning via utbetalning

Du väljer själv om du vill lämna in alla presentkorten samtidigt efter periodens slut eller kontinuerligt under sommaren. Skicka presentkorten tillsammans med underlag enligt ovan till adress:
Bengtsfors kommun, Box 14, 666 21 Bengtsfors. Märk kuvertet "Presentkort".

Det går också bra att lämna underlaget i brevlådan på kommunkontoret i Bengtsfors.

Skriv på underlaget om ni vill få utbetalning direkt utan att skicka faktura.

Ersättning via fakturering

Faktura för ersättning av presentkorten skickas till: Bengtsfors kommun, FE 258, 838 80 Frösön eller som elektrisk faktura.

Märk fakturan med referensnummer: BK221014.

Fakturabeloppet ska vara utan moms.

Observera att vid fakturering ska bifogade inlösta presentkort skickas separat till:
Bengtsfors kommun, Box 14, 666 21 Bengtsfors eller lämnas i kommunkontorets brevlåda.

Kontakt

Peter Johansson
Ekonomichef
0531-52 60 31
peter.johansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson