Att arbeta som skolledare/rektor

Uppdraget som skolledare/rektor

Som rektor jobbar du tillsammans med dina medarbetare för att utveckla en modern skola och säkerställa att eleverna får bästa möjliga undervisning. Du ansvarar för att rekrytera personal, organisera verksamheten och för schemaläggning. Som rektor har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. I uppdraget ingår även uppföljning och utvärdering samt kvalitetsarbete. Du arbetar utifrån måldokument och verksamhetsplan som är utgångspunkten för din styrning av verksamheten. Som rektor ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, och i den arbetar vi med strategiskt utvecklingsarbete. Du är en viktig kugge i den kommunala organisationen och arbetar för fattade beslut. Du samarbetar med både interna och externa aktörer för att leda verksamheten framåt.

Kompetenskrav

För att arbeta som skolledare/rektor krävs pedagogisk högskoleutbildning och rektorsutbildning. Ledarerfarenhet från skolvärlden.

Som rektor krävs att du har en pedagogisk insikt och erfarenhet genom att du har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Att skapa kontakter är naturligt för dig och du har lätt att samverka med elever, vårdnadshavare, personal och kollegor.

Det är en fördel att jobba i en lite mindre kommun där vi har nära till varandra i alla led.

Joakim Ekblom
Rektor på Ekhagsskolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson