Adoption

Jordglob

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land.

Adoption innebär att ta emot ett barn som sitt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn, vid exempelvis arv. Som förälder har du asamma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera ett barn måste du:

  • Vara lägst 25 år (Socialstyrelsen rekommenderar en högsta ålder om 42 år). Ålder kan vara en avgörande faktor för att bli beviljad medgivande till adoption.
  • Vara ensamstående, gift eller registrerad partner.

Medgivande

För att få adoptera måste du ansöka om medgivande av myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få myndighetsnämndens medgivande att adoptera måste du ha gått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredning görs av två anledningar. Dels är utredningen myndighetsnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dig/er som vill adoptera. Ett medgivande gäller i tre år. Därefter behövs ett nytt medgivande om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs myndighetsnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

När det gäller den föräldrautbildning du ska gå innan det är dags för en medgivandeutredning kan du diskutera lämplig utbildning med familjerättssekreterarna.

Adoption av närståendes barn

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas, makes eller registrerade partners barn ska du vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från myndighetsnämnden. Därefter gör familjerättsenheten en utredning.

Om du vill veta mer om adoptioner är du välkommen att ta kontakt med någon av våra familjerättssekreterare.

Ansökan

Om du önskar att adoptera ett barn, kontakta familjerätts- och familjehemsenheten så hjälper vi dig. Ansökningsblanketter finns längst ner på sidan.

Kontakt

Telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30

Simone Geerts
Familjerättssekreterare
0532-174 46
simone.geerts@amal.se

Måns Wahlberg
Familjerättssekreterare
0532-77 74 58
mans.wahlberg@amal.se

Therese Edberg
Familjerättsekreterare
0532-170 61
therese.edberg@amal.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson