Officiell anslagstavla

Det här är Bengtsfors kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden såsom anslag, kallelser, kungörelser och protokoll. Här kan du läsa mer om vad dessa olika tillkännagivanden innebär.

Tillkännagivanden

Typer av tillkännagivanden

Anslag

Ett anslag är ett bevis på att ett protokoll är justerat och att det blir offentligt. Ett anslag innehåller inte nödvändigtvis hela protokollet. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och kan inte överklagas.

Kallelser

Här publiceras kallelser, och för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och det politiska gruppmötet även handlingar, inför sammanträden. Kallelserna publiceras cirka en vecka för sammanträdesdatum.

Protokoll

Här publiceras protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och folkhälsorådet efter att de är justerade. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och kan inte överklagas.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om exempelvis tid och plats för ett sammanträde eller att en detaljplan är under samråd. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklagas.

Webbsändning kommunfullmäktige

Vi sänder våra fullmäktigemöten live och i efterhand, gå gärna in och titta.

Protokoll

Om du vill läsa äldre protokoll för de olika politiska instanserna finns de på vår hemsida.

 

 

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur det fungerar att överklaga.

 

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström