Försäkring

För barn, ungdomar och andra grupper i kommunen finns avtal tecknat om olycksfallsförsäkring.

Ett olycksfall enligt villkor är ett utifrån kommande våld mot kroppen som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan varit så allvarlig att vård har uppsökts.

På denna sida finns information om vilka som är försäkrade samt hur du går tillväga vid en eventuell olyckshändelse.

Vilka är försäkrade?

Barn och ungdomar
Försäkringen gäller
Barn i förskola samt öppna förskolanHeltid
Barn i personalkooperativet Lantlyckans förskolaHeltid
Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieklass och som är folkbokförda i kommunen samt elever som går i skola i kommunen men är folkbokförda i annan kommunHeltid
Barn och ungdomar i feriepraktikVerksamhetstid och färd
Asylsökande och ensamkommande barnHeltid
Barn inom trafikskola, simskola och dyliktVerksamhetstid och färd
Barn i feriehem, sommartidHeltid
Barn i familjehem i egen kommun eller i annan kommunHeltid
Barn i familjekontakthemHeltid
Barn på behandlingshemHeltid
Minderårig i samhällstjänst inom kommunenVerksamhetstid och färd


VuxnaFörsäkringen gäller
Personer på behandlingshemHeltid
Personer i familjehemHeltid
Elever i vuxenutbildningVerksamhetstid och färd
Socialbidragstagare inom kommunens verksamhetVerksamhetstid och färd
FrivilligarbetareVerksamhetstid och färd
Personer, inklusive flyktingar, oavsett ålder, i utbildning, arbetsträning, praktik eller liknande i kommunal regi hos kommunen eller andra arbetsgivare/anordnareVerksamhetstid och färd


Om en skada inträffar

Om du eller ditt barn skulle råka ut för en olycka, anmäl skadan på Protector försäkrings hemsida.

När det är gjort kommer du som vårdnadshavare att få en bekräftelse med ett skadenummer att referera till. En handläggare från Protector försäkring kommer att ta kontakt med dig nästkommande arbetsdag.

Frågor

Frågor om anmälda skador kan skickas till skador@protectorforsakring.se. Märk rubriken/ämnesraden med ditt skadenummer. Det går också att kontakta Protector försäkring på telefon 08-410 637 00, vardagar 9.00-17.00.

Kontakt

Rolf Andersson
Ekonom
0531-52 60 37
rolf.andersson3@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström