Ansökan

Du ansöker om plats i förskola genom att anmäla ditt barn till vår kö. Anmälan ska vara skriftlig eller göras via vår e-tjänst.

Du kan tidigast göra anmälan efter att ditt barn är fött. Adoptionsbarn kan anmälas i samband med att adoptionsansökan är inlämnad. Barnet ska stadigvarande bo i Bengtsfors kommun för att ha rätt till en barnomsorgsplats i kommunen.

Den dag du anmäler barnet blir ködatum och bestämmer barnets plats i kön. Ködatum kan dock inte sättas tidigare än fyra månader före önskat startdatum.

Bengtsfors kommun har en kö till förskola och fritidshem för hela kommunen.

Välja förskola

Du kan ha önskemål om vilken förskola ditt barn ska placeras i. Vi tillgodoser dina önskemål utifrån de förutsättningar som finns. Vill du söka plats på fristående förskola, kontakta dem direkt.

Förtur

Barn i behov av särskilt stöd och stimulans har förtur till plats även om behovet inte är grundat på föräldrarnas arbete eller studier. Barn i behov av särskilt stöd och stimulans ska, enligt skollagen, erbjudas plats skyndsamt.

Följande barn har rätt till förtur:

  • barn med behov av särskilt stöd enligt skollagen kapitel 8 § 9
  • barn placerade i förskola har förtur till fritidshem

Barn med allergier, särskild kost med mera

Det är viktigt för oss att veta om ditt barn har några allergier, är i behov av särskild kost etc. Det ger oss förutsättningar att planera för ditt barn på bästa sätt. Ange eventuella allergier i din ansökan. Om ditt barn är i behov av specialkost på grund av allergier, intolerans/överkänslighet eller av andra anledningar finns särskilda rutiner för det.

Kontakt

Kerstin Sannebro
Handläggare förskola och fritids
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström