Ansökan

Du ansöker om plats på fritidshem genom att anmäla ditt barn till vår kö. Anmälan ska vara skriftlig eller göras via vår e-tjänst.

Barnet ska stadigvarande bo i Bengtsfors kommun för att ha rätt till en fritidshemsplats i kommunen.

Den dag du anmäler barnet blir ködatum och bestämmer barnets plats i kön. Ködatum kan dock inte sättas tidigare än fyra månader före önskat startdatum.

Bengtsfors kommun har en kö till förskola och fritidshem för hela kommunen.

Välja fritidshem

Du kan lämna önskemål om vilket fritidshem ditt barn ska placeras i. Vi tillgodoser dina önskemål utifrån de förutsättningar som finns.

Förtur

Barn i behov av särskilt stöd och stimulans har förtur till plats även om behovet inte är grundat på föräldrarnas arbete eller studier. Barn i behov av särskilt stöd och stimulans ska, enligt skollagen, erbjudas plats skyndsamt.

Följande barn har rätt till förtur:

  • barn med behov av särskilt stöd enligt skollagen kapitel 8 § 9
  • barn placerade i förskola har förtur till fritidshem

Kontakt

Kerstin Sannebro
Handläggare förskola och fritids
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström