Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Avgifter

För att delta i kulturskolans instrument- och sång undervisning och övriga kurser betalar du en terminsavgift.


Kulturskolans terminsavgifter

Undervisningsform

Terminsavgift inklusive moms

Barn/elever upp till 19 år - individuell undervisning

425,00

Vuxen - individuell undervisning

850,00

Barn/elever upp till 19 år - gruppundervisning

225,00

Vuxen - gruppundervisning

600,00

För dig som spelar ett instrument eller sjunger på kulturskolan är det kostnadsfritt att delta i musikgrupper.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström