Förberedande undervisning - FU

0531-52 62 11
kulturskolan@bengtsfors.se
Ukulele och flöjt

Kulturskolans förberedande undervisning hålls i ukulele eller blockflöjt. Undervisningen är 20 minuter per vecka i små grupper om två till tre personer och hålls under lektionstid på respektive skola. Tiden för den förberedande undervisning bestäms i samråd med klasslärare. Du väljer själv om du vill spela ukulele eller blockflöjt.

Förberedande undervisning är en ettårig kurs, som vänder sig till klass två i grundskolan. Efter det kan du fortsätta med sololektioner på blockflöjt eller något annat instrument.

Tid och plats

Tid

Meddelas senare

Kursstart

Meddelas senare

Plats

Din egen skola


Ledare

David Norlin
Stråkpedagog
david.norlin@bengtsfors.se

Avgift

För dig som spelar ett instrument eller sjunger på kulturskolan är det kostnadsfritt att delta i musikgrupper.

Mer information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström