Ansökan och blanketter

Ansökan om strandskyddsdispens gör du till myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun. I vissa fall ska ansökan skickas till Länsstyrelsen, om du ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd.

Följande handlingar ska skickas in vid ansökan om strandskyddsdispens:

Observera att strandskyddsdispens måste vara beviljad och godkänd innan du kan få bygg, mark- eller rivningslov. Även friggebodar omfattas av krav på strandskyddsdispens innan de uppförs.

När bryggor och andra åtgärder/anläggningar i vatten har fått strandskyddsdispens måste man ansöka om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen innan man får påbörja åtgärden.

Så här går en ansökan till

Detta händer när du skickat din ansökan till oss:

  1. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan. Då ber vi om det.
  2. Vi handlägger ansökan.
  3. Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
  4. Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev. Samtidigt får du en faktura.
  5. Du har möjlighet att överklaga beslutet.
  6. Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor
  7. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström