Arkiv

Bengtsfors kommuns centralarkiv är öppet för alla och finns i källarplanet på Nygårdshuset i Bengtsfors centrum. De handlingar som finns i centralarkivet återspeglar händelser och förändringar inom samhället och den kommunala verksamheten från 1800-talet till idag. 

I centralarkivet förvaras bland annat handlingar från barnomsorg, skola, äldreomsorg och uppgifter gällande gator och fastigheter. Även handlingar från de gamla kommunerna; Bengtsfors köping, Steneby, Bäcke och Lelång samt civilsamhället och det lokala föreningslivet finns bevarade i centralarkivet.

Arkivets syfte

  • Värna om medborgarnas rättigheter att ta del av allmänna handlingar.
  • Bistå med underlag till rättskipningen.
  • Vara en resurs för den kommunala förvaltningen.
  • Bevara och förmedla kulturarvet.

Vill du veta mer om…

  • Allmänna handlingar
  • Släktforskning
  • Betyg
  • Lokalhistoria och föreningsliv
  • Leverans av arkiv
  • Arkivvård

Kontakta kommunarkivarien via telefon, e-post eller fyll i formuläret nedan.

Besöka centralarkivet

För att kunna ge dig så god service som möjligt ber vi dig att meddela ditt ärende i förväg, så att de handlingar du önskar ta del av kan plockas fram och sekretessgranskas innan ditt besök.

Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Mitt ärende * (obligatorisk)
Mitt ärendeOm din förfrågan gäller betyg eller journaler behöver vi ditt födelsenummer (sex första siffrorna i personnumret) för att hantera ärendet.

Ju fler upplysningar du lämnar desto fortare kan vi hantera ditt ärende.

Kontakt

Niklas Lindén
Kommunarkivarie
0531-52 60 19
niklas.linden@dalsland.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström