Autogiro

Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt betala dina räkningar till Bengtsfors kommun via autogiro. Räkningen kommer som vanligt hem i brevlådan men pengarna dras från ditt konto på förfallodagen (oberoende av vilken bank du är kund i).

Fördelar med autogiro:

  • Ingen risk att missa betalningen
  • Inga giroblanketter att fylla i
  • Inga girokuvert att posta
  • Inget köande på post eller bank
  • Ingen avgift

Ansöka om autogiro

Eftersom räkningarna från kommunen kommer ifrån olika enheter måste en autogiroblankett fyllas i för varje tjänst som man nyttjar.

Skicka sedan in blanketten till respektive enhet enligt nedan:

Förskola/fritidshem
Bengtsfors kommun
Mellangårdens förskola
Sandgärdesgatan 35
666 31 Bengtsfors

Äldreomsorgen
Bengtsfors kommun
Vård och omsorg
Box 54
666 22 Bengtsfors

El, vatten och avlopp, renhållning, fjärrvärme
Bengtsfors kommun
Tekniska kontoret
Box 14
666 31 Bengtsfors

Hyror
Bengtsforshus
Källebergsgatan 1
666 30 Bengtsfors

Villkor för autogiro

Medgivande till betalning via autogiro

Betalaren medger att uttag får göras från ett angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastar betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande/information i förväg

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller - om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalningen på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagningsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag

Betalaren kan stoppa:

  • Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen.
  • Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandes giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till autogiro

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräckligt kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström