Folkhälsa

Hög och jämn livskvalitet i en befolkning är kännetecknande för en god folkhälsa. Ett meningsfullt liv, som man själv kan styra med trivsel, vänner, framtidstro och ett skydd mot allvarliga risker, tillhör det som ger våra liv kvalitet.

Så arbetar vi med folkhälsa

Folkhälsoarbetet styrs av kommunens folkhälsoråd som fastställer folkhälsoarbetets prioriterade område varje nytt år. I kommunen arbetar en folkhälsostrateg som en resurs i diskussioner om behov, prioriteringar och strategier kring folkhälsa. Folkhälsostrategen ska också stötta, följa upp och dokumentera arbetet med prioriterade områden under året.

  Prioriterat område 2020:

  Trygg och säker uppväxt i Bengtsfors kommun.

  Folkhälsoplan

  Grunden i kommunens folkhälsoarbete finns i en så kallad folkhälsoplan.

  Kontakt

  Sara Gyllenberg
  Folkhälsostrateg
  0531-52 60 08
  sara.gyllenberg@bengtsfors.se

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 14 januari 2020
  Sidan publicerad av: Anna Sandström