Sammanträdestider


Januari-juni 2019

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

13.00

7*

4

Inställt

1,29

27

19**, 24*

Kommunstyrelsen

13.30

16

13

13

10

8

4**

Myndighetsnämnden

8.00

17

14

14

11

9

4**

Allmänna utskottet

8.00

8*,22

5*,19

5*,19

2*,16,30*

14,28*

11,25*

Tekniska utskottet

8.00

23

20

20

17

15

12

Sociala utskottet

8.00

10*,24

7*,21

7*,21

4*,16**

2*,16,28***

13,27*

Utbildningsutskottet

13.00

23

20

20

17

15

12

Folkhälsorådet

14.00

-

-

6

-

22

-

Ärendeforum

8.00

16

13

13

10

8

4**

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

7

4

4

1,29

27

-

Gruppledardialog

15.00

28

25

25

23**

20

17*

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

14,28

11,25

11,25

8,23**

6,20

3,17

Dagordningsmöte

8.00

3*,31

28

28

25

23

19**

Kosam

14.00

14

11

11

8

6

3

 


Juli-december 2019

Organ

Tid

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

13.00

-

-

9

7

4

2

Kommunstyrelsen

13.30

-

21

18

16

13

11

Myndighetsnämnden

8.00

-

22

19

17

14

12

Allmänna utskottet

8.00

-

13*,27

10*,24

8*,22

5*,19

3*,17

Tekniska utskottet

8.00

-

28

25

23

20

18

Sociala utskottet

8.00

-

15*,29

12*,26

10*,24

7*,21

5*,19

Utbildningsutskottet

13.00

-

28

25

23

20

18

Folkhälsorådet

14.00

-

-

11

-

-

4

Ärendeforum

8.00

-

21

18

16

13

11

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

-

12

9

7

4

2

Gruppledardialog

15.00

-

5

2,30

28

25

16**

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

-

19

2,16,30

14,28

11,25

9

Dagordningsmöte

8.00

-

-

5

3,31

28

-

Kosam

14.00

-

19

16

14

11

9

 

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström