Sammanträdestider

Januari-juni 2020

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

13.00

7***

3

2,30

27

25

17***, 22

Kommunstyrelsen

13.30

15

12

11

7**

6

3

Myndighetsnämnden

8.00

16

13

12

8**

7

4

Allmänna utskottet

8.00

8***,21

4*,18

3*,17,31*

14,28*

12,26*

9,23*

Tekniska utskottet

8.00

22

19

18

15

13

10

Sociala utskottet

8.00

9*,23

6*,20

5*,19

2*,16,29***

14,28*

11,25*

Utbildningsutskottet

13.00

22

19

18

15

13

10

Folkhälsorådet

14.00

-

-

4

-

27

-

Ärendeforum

8.00

15

12

11

7**

6

3

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

7**

3

2,30

27

25

-

Gruppledardialog

15.00

27

24

23

20

18

15

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15

Dagordningsmöte

8.00

3**,30

27

26

23

19**

17**

Kosam

14.00

13

10

9

6

4

1

 

Juli-december 2020

Organ

Tid

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

13.00

-

-

7

5

2,30

-

Kommunstyrelsen

13.30

-

19

16

14

11

9

Myndighetsnämnden

8.00

-

20

17

15

12

10

Allmänna utskottet

8.00

-

11*,25

8*,22

6*,20

3*,17

1*,15

Tekniska utskottet

8.00

-

26

23

21

18

16

Sociala utskottet

8.00

-

13*,27

10*,24

8*,22

5*,19

3*,17

Utbildningsutskottet

13.00

-

26

23

21

18

16

Folkhälsorådet

14.00

-

-

9

-

-

2

Ärendeforum

8.00

-

19

16

14

11

9

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

-

10

7

5

2,30

-

Gruppledardialog

15.00

-

3,31

28

26

23

21

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

-

17,31

14,28

12,26

9,23

7

Dagordningsmöte

8.00

-

-

3

1,29

26

-

Kosam

14.00

-

17

14

12

9

7

 

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström