Sammanträdestider

Januari-december 2021

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

13.00

7*

8

8

6**

3,31

23***,28

-

-

13

11

8

6

Kommunstyrelsen

13.30

20

17

17

14

11**

9

-

25

22

20

17

15

Myndighetsnämnden

8.00

21

18

18

15

11

10

-

26

23

21

18

16

Allmänna utskottet

8.00

12*,26

9*,23

9*,23

7*,20

4*,18

1*,15,29*

-

17*,31

14*,28

12*,26

9*,23

7*,20**

Tekniska utskottet

8.00

27

24

24

21

19

16

-

-

1,29

27

24

21*

Sociala utskottet

8.00

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

3,17

1

19

2,16,30

14,28

11,25

9,21*

Utbildningsutskottet

13.00

27

24

24

21

19

16

-

-

1,29

27

24

21*

Folkhälsorådet

13.00

-

-

10

-

-

2

-

-

15

-

22*

-

Ärendeforum

8.00

20

17

17

14

11**

9

-

25

22

20

17

15

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

7

8

8

6**

3,31

-

-

16

13

11

2

6

Gruppledardialog

15.00

-

1

1,29

26

24

21

-

9

6

4

1,29

20**

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

-

23

6,20

4,18

1,15,29

13

Dagordningsmöte

8.00

8**

4

4,31**

29

27

23**

-

-

9

7

4

2

Kosam

14.00

18

15

15

12

10

7

-

23

20

18

15

13


*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.