Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Frivillig resursgrupp

En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar och extraordinära händelser.

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift.

En frivillig resurgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare samt samordnar rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Dan Magnusson
Frivillig resursgrupp i Bengtsfors
dan@dama.se

Mary Nordström
Frivillig resursgrupp i Bengtsfors
marynordstrom@hotmail.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström