Vad händer efter valet?

När kommunvalets röster är räknade tilldelas varje parti ett antal mandat (platser) i kommunfullmäktige, totalt finns 31 mandat. Här finns slutligt valresultat för Bengtsfors kommun och vilka som blivit invala till kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats.

Därefter startar arbetet med att fördela uppdrag och platser till styrelser, utskott med mera.

  1. Nya kommunfullmäktige sammanträder första gången under hösten och väljer då valberedning.
  2. Valberedningen tar fram förslag till hur kommunstyrelsen, utskotten med mera ska bemannas.
  3. Därefter behandlar kommunfullmäktige valberedningens förslag och väljer kommunfullmäktiges presidium, revisorer, kommunstyrelse, valnämnd och myndighetsnämnd med mera.
  4. Den nytillträdda kommunstyrelsen väljer sedan ledamöter och ersättare till sina utskott med mera.

Ovanstående process innebär att det behövs ett till två extra kommunfullmäktigesammanträden. De kungörs på sedvanligt sätt i lokalpressen samt på kommunens hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson