Biståndets storlek

Ekonomiskt bistånd består av två delar; riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster. Vem som har rätt till ekonomiskt bistånd styrs av socialtjänstlagen.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och tv-avgift.

Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få ett lägre bidrag om det finns särskilda skäl för det.

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Glasögon
 • Akut eller nödvändig tandvård
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström