Rätt till ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande, vara aktivt arbetssökande och ha en upprättad plan för hur du ska komma i egen försörjning så snart som möjligt.

Att vara aktivt arbetssökande innebär att du ska:

  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen i omedelbar anslutning till arbetslösheten och hålla regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen.
  • Söka arbete regelbundet, brett yrkesmässigt och med kvalitet.
  • Söka arbete inom pendlingsavstånd (90 minuter enkel resa).
  • Tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd.
  • Vara tillgänglig på telefon och e-post för att kunna ta del av erbjudanden.
  • Vara aktiv i eventuell rehabilitering.

Kan du inte arbeta på grund av hälsoskäl?

Om du inte kan arbeta på grund av hälsoskäl, ska du ha ett giltigt läkarintyg som styrker hur din arbetsförmåga ser ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström