Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Att arbeta som förskollärare

Uppdraget som förskollärare

Som förskollärare har du din arbetsplats på förskolan där du har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten och är med och lägger grunden till barnens livslånga lärande. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling.

Kompetenskrav

För att arbeta som förskollärare krävs att du har förskollärarexamen och lärarlegitimation. I Bengtsfors kommun arbetar vi med alternativ och kompletterande kommunikation i våra verksamheter, kunskaper inom detta är därför meriterande.

Det är häftigt att vara en del av barnens utveckling.

Jenny Fridh
Förskollärare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström