Att arbeta som projektledare

Uppdraget som byggprojektledare

I din roll som byggprojektledare ansvarar du för att självständigt planera och genomföra ny- och ombyggnadsprojekt från förstudie till slutbesiktning. Du samverkar med med kommunens olika förvaltningar och entrepenörer. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av genomförande av förstudier, ge uppdrag till konsulter och entreprenörer, leda projektering och produktion och medverka vid slutbesiktning. Det igår också att tidsstyra projekten samt budget.

Kompetenskrav

Du är civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande med inriktning mot bygg eller fastighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att bygga skolor, förskolor eller liknande projekt.

Här har man chans att visa vad man kan.

Zina Aboud
Projektledare/ingenjör

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2022
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson