Att arbeta som samordnande speciallärare

Uppdraget som speciallärare

Du hjälper barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd i skolan. Det kan vara elever med läsoch skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder. Ibland deltar du i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Ibland undervisar du mindre grupper utanför klassrummet. I din yrkesroll ingår också att vara ett pedagogiskt stöd för skolans övriga lärare. En annan viktig del av arbetet är samarbetet med föräldrarna.

Kompetenskrav

För att arbeta som speciallärare krävs lärarutbildning samt specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande.

Du behöver en bred insikt och erfarenhet kring inlärning och utveckling hos barn och unga. Du ska tycka om att vara drivande i frågor som gör skillnad för den enskilda eleven.

Det är unikt med en samordnande speciallärare som kan följa eleverna från ettan till nian med ett helhets-perspektiv.

Jessica Klefberg Öhman
Samordnande speciallärare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson