Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Besöksnäring - lockar till etableringar i alla branscher

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun ska fortsätta vara ett växande besöksmål. Besöksnäringen ska vara ett skyltfönster som lockar till etableringar i alla branscher.

  • Utveckla Dalslands kanal som en ryggrad i besöksmålet Bengtsfors kommun i samarbete med Dalslands kommuner, Årjängs kommun och västra Värmland.
  • Förbättra mottagandet och höja kvaliteten för besöksmålet Bengtsfors kommun.
  • Förbättra förutsättningarna för nyetablering och utveckling av antalet gästbäddar.
  • Utveckla Bengtsfors kommun, i samarbete med övriga Dalslandskommuner, till en internationellt stark och väletablerad ”outdoor” destination i syfte att skapa nya etableringar och tillväxt bland befintliga företag genom förädling av turistiska råvaror.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson