Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Handel och centrumutveckling - bra utbud och service för alla

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors ska ha ett attraktivt centrum med bra utbud och service för både invånare och besökare.

  • Öka samarbetet mellan handel och besöksnäring för bästa service och mottagande.
  • Utveckla känslan av ett levande centrum med särskilt fokus på högsäsong.
  • Kontinuerligt arbeta med attraktivitetshöjande åtgärder i alla kommunens orter i samråd med invånarna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson