Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kompetens - en förutsättning för tillväxt

Illustration: Sofia Magnusson

Arbetsgivare i Bengtsfors kommun ska ha en fungerande kompetensförsörjning vilket är en förutsättning för tillväxt.

  • Näringsliv och skola ska ha ett nära samarbete på alla nivåer och inom alla branscher. Fokus på entreprenörskap ska genomsyra arbetet.
  • Kompetensen hos nya svenskar, delårsboende och andra med koppling hit ska tas tillvara.
  • Arbetsgivare verksamma inom Bengtsfors kommun ska samverka både inom kommunen och i Dalsland för att möjliggöra bra kompetensförsörjning.
  • Bengtsfors kommun, näringslivet och Stenebyskolan ska utveckla sitt samarbete så att Stenebyskolan blir mer synlig inom kommunen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson