Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Anhörig

Illustration

Illustration: Sofia Magnusson

Stöd till anhöriga

Kommunen erbjuder stöd för att underlätta för dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder.

Vem är anhörig?

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt, äldre, långvarigt sjuk eller har missbruksproblematik, är anhörig. Anhörigstöd kan exempelvis ske mellan föräldrar och barn eller vuxna barn och deras föräldrar. Det kan också handla om stöd mellan makar, syskon, grannar eller vänner.

Stödet är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.

Biståndsbedömda insatser för den närstående

Ett gott stöd är att du kan känna dig trygg med att den närstående får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Ansök om vård och omsorg hos kommunens biståndshandläggare, se länk nedan.

Du som anhörig är viktig och vårt mål är att du ska känna dig sedd, lyssnad på och delaktig.

Biståndsbedömda insatser för egen del

Du som är anhörig har även rätt att söka stöd för egen del. Det kan handla om biståndsbedömda
insatser som avlösning i hemmet för att få tid till egna aktiviteter då vår personal vårdar din närstående under den stunden du är borta. Avlösning i hemmet kan ske som regelbunden insats och för situationer som du inte kan förutse. Din närstående kan också få en tillfällig korttidsplats så att du kan få avlastning och en tids vila. Den du vårdar kan även ansöka om hemvårdsbidrag, där bidragets storlek beror på hur stort omvårdnadsbehovet är.

Icke biståndsbedömda insatser

Du som är anhörig är välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent. Vi finns till för dig som är anhörig och ordnar arrangemang där du har möjlighet att träffa andra i liknande situation. Kom gärna med egna förslag om vilken typ av hjälp/stöd du önskar. Du kan bland annat få stöd i form av:

  • Information
  • Enskilda samtal
  • Anhörigträffar

Anhörigvårdarkort

Så här ser ett anhörigvårdarkort ut.

Om du är anhörigvårdare kan ett anhörigvårdarkort vara en säkerhet både för dig och den du hjälper om du råkar ut för akut sjukdom eller olycksfall. Anhörigvårdarkortet innehåller följande information: 

  • Namn på dig som anhörigvårdare. 
  • Namn på den person som är beroende av din hjälp. 
  • Namn på personer som ska kontaktas om du som är anhörigvårdare drabbas av akut sjukdom eller olycka.

Kontaktpersonerna ska vara informerade om vad de ska göra när de blir kontaktade.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsformat och ska förvaras tillsammans med id-handlingar i plånboken. Glöm inte att hålla uppgifterna aktuella på anhörigvårdarkortet eller att ta bort kortet ur plånboken om hemförhållandena förändras.

Kontakta kommunens anhörigkonsulent om du vill ha ett anhörigvårdarkort.

Kontakt

Hanna Stenelind
Enhetschef
0531-52 67 82
hanna.stenelind@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson