Alkohol, tobak och andra droger

Illustration: Sofia Magnusson

Det drogförebyggande arbetet i Bengtsfors kommun är ständigt pågående. Vi prioriterar förebyggande insatser särskilt riktade till barn och ungdomar. Mycket av arbetet handlar om att skapa miljöer som är stödjande för en bra och fortsatt god hälsa.

Mota langningen

Vi arbetar med insatser vid årets risktillfällen då många tonåringar dricker alkohol för första gången, exempelvis på valborgsmässoafton, skolavslutning, festivaler, skolstart, halloween/höstlov och nyår. Insatserna består av tre delar:

  • Stärka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande.
  • Vädja till ungdomar som fyller 20 år att inte köpa alkohol till yngre kompisar och syskon.
  • Uppmana allmänheten att tipsa polisen om de ser någon sälja alkohol till minderåriga.

Forskning visar att tonåringar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar även utanför hemmet. Forskning visar också att föräldrars gränssättning och normer kring alkohol har effekt på barnens beteende. (Källa: folkhalsomyndigheten.se).

Vi vill att du som tonårsförälder förstår riskerna med en tidig alkoholdebut och inse vikten av tydlig gränssättning kring alkohol. Det är dina attityder till alkohol som betyder allra mest för ungdomars beteende. Viuppmuntrar dig att sätta gemensamma gränser tillsammans med andra föräldrar.

Fakta och tips om ungdomar och alkohol finns på www.tonarsparloren.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobaksfri skoltid

Alla skolor har tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun. Det innebär att elever inte får använda tobak under hela sin skoldag och skoltid, oavsett var eleven befinner sig. Det är kommunstyrelsen som har tagit beslut om tobaksfri skoltid.

Genom att ha tobaksfri skoltid tydliggör vi vårt gemensamma förhållningssätt till tobak. Alla, det vill säga barn, ungdomar, personal och vårdnadshavare ska känna till hur man agerar om man upptäcker att någon använder tobak. Genom att sätta tydliga gränser vill vi markera att detta är viktigt för våra barn och ungdomar eftersom det handlar om deras framtid, hälsa och livskvalitet. Börjar man inte röka eller snusa som barn eller i tonåren är chansen mycket god att man förblir tobaksfri resten av livet.

Nattvandrarna

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Det finns en grupp föräldrar som nattvandrar under storhelger vid olika evenemang eller när de vet att det kommer vara mycket ungdomar ute i Bengtsfors. Nattvandrarna finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga. Nattvandrares närvaro kan bidra till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar.

Bengtsfors kommun och folkhälsan stöttar nattvandrarna med medel för rekrytering av nya nattvandrare, utbildning och uppskattningsevenemang.   

Om du vill delta i nattvandrarna, kontakta Thove: 0702-47 78 95.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström