Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Dagverksamhet

Flitiga händer - secondhandbutik

Flitiga händer är en daglig verksamhet för funktionsnedsatta och ett resultat av ett samarbete mellan Bengtsfors kommun och Emmaus Björkå. I vår butik säljer vi secondhand-kläder som är insamlade i samarbete med Emmaus Björkå. Pengar från försäljning samt kläder som inte blir sålda skänks till behövande. I butiken finns även en loppishörna.

I butiken har vi även ett egettillverkat sortiment från vårt dagcenter. Dessa varor säljer vi till självkostnadspris. På vårt dagcenter kan man jobba i olika delar såsom snickeri, bild och form, klädsortering och i utegruppen. Några arbetar på dagcentret, några i affären och några på båda ställena. Alla jobbar utifrån sin egen förmåga.

Ni hittar oss på Storgatan i centrala Bengtsfors bakom Skohörnan.

Kaféverksamhet på Utvecklingscentrum+

Kaféverksamheten på Utvecklingscentrum+ är en daglig verksamhet för funktionsnedsatta och ett resultat av ett samarbete mellan LSS-enheten och vuxenutbildningen. I kaféet säljer vi fika och lättare mat i form av mackor. Vi tillverkar en del av det vi säljer själva. Vi säljer främst till studerande och personal på Utvecklingscentrum+. Vi kan också fixa fika till möten som hålls på Utvecklingscentrum+.

Dagcenter

Dagcenter är till för vuxna med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning. Dagcenter är öppet varje vardag. Alla som kommer till dagcenter har ett veckoschema att följa. Vår personal är utbildade habiliteringsassistenter.

På vårt dagcenter anpassar vi sysselsättning efter individuella förutsättningar och intressen. Några exempel på sysselsättningar är bakning, klädsortering från insamlingar och halmrensning åt Halmens hus. Här finns datorer att låna och vi har trivselutrymmen där vi umgås.

Träffens dagverksamhet

Träffens dagverksamhet är till för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Våra lokaler finns på Björkåsen i Bengtsfors. Här får du social gemenskap och sysselsättning i rehabiliterande syfte anpassat efter dina egna behov.

Kontakt

Flitiga händer och dagcenter

Elin Andersen
Vik. enhetschef LSS
0531-52 65 85
elin.andersen@bengtsfors.se

Telefon, Flitiga händer: 0531-52 76 49

Telefon, dagcenter: 0531-52 65 83
E-post, dagcenter: dagcenter@bengtsfors.se

Träffen

Maria Nivard Olsson
Enhetschef socialpsykiatri och LSS
0531-52 75 77
maria.nivard.olsson@bengtsfors.se

Telefon, Träffen: 0531-52 65 59, 52 75 50

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström