Hälsoforum

Känner du igen symtom som stress, sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet, depression eller ångest hos dig själv eller någon närstående? Alla upplever då och då att livet skaver eller vill vara rustad för att klara av dalarna i livet. Då är du varmt välkommen till Hälsoforum.

Vi erbjuder informationsträffar och kurser med olika teman med inriktning psykisk hälsa.

Höstterminen 2020

I slutet av hösten planeras mindfulness- och sömngrupper. Datum för dessa träffar publiceras inom kort.

Mer information

Hälsoforum är ett projekt som drivs i samarbete mellan Bengtsfors kommun och Närhälsan, Bengtsfors vårdcentral. Vi startade vårterminen 2019. Föreläsare/ledare är personal på Närhälsan.

Kostnad: 50 kronor per tillfälle. Högkostnadskort gäller.

För anmälan och mer information om datum, tider och innehåll, kontakta oss gärna.

Vad är mindfulness?

Medveten närvaro innebär att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på "autopilot". När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.

Kursen innehåller träning av medveten närvaro genom olika former av meditationer samt KBT inslag med syfte att öka medvetenhet om tankar, känslor och beteendens inverkan på vårt psykiska mående.

Kontakt

Kontakt Hälsoforum närhälsan
010-441 63 42

Sara Gyllenberg
Folkhälsostrateg
0531-52 60 08
sara.gyllenberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström