Asylsökande

Som asylsökande är du inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter. Migrationsverket ansvarar för att du får hjälp med  bostad och försörjning under tiden du inväntar svar på din asylansökan.

Du som är asylsökande och boende i Bengtsfors kommun kan ställa eventuella frågor till Migrationsverket i Vänersborg.

Förskola och skola

Bengtsfors kommun erbjuder plats i förskola och skola för barn som bor i asylboenden i Bengtsfors kommun. I kommunen finns en samordnare som hjälper till att introducera barnen på rätt skola eller förskola.

 

Kontakt

Martina Aloandersson
Kundtjänst
0531-52 70 74
martina.aloandersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson