Missbruk och beroende

Socialtjänsten i Bengtsfors kommun arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika. Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.

 Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats/behandling som är lämplig för just dig som söker vår hjälp. Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet.

Insatserna beviljas genom beslut av socialsekreterare. När det gäller vård på behandlingshem är det kommunstyrelsens sociala utskott som fattar beslut. Insatserna varierar i hög grad, det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till täta, regelbundna kontakter. Läs mer om våra olika insatser och behandlingar nedan.

Behandlingshem

Du kan ansöka om vård på behandlingshem, för kortare eller längre tid. Det är en socialsekreterare som utreder och bedömer behovet av vård. Det är sedan kommunstyrelsens sociala utskott som beslutar om ansökan ska beviljas.

Om du blir beviljad vård på behandlingshem får du först åka på ett studiebesök tillsammans med personal från socialtjänsten. Vi följer också upp vården genom träffar med dig och personalen på behandlingshemmet.

Boendestöd

Boendestöd är ett personligt utformat stöd i det egna hemmet eller i form av en mer utåtriktad social kontakt. Insatsens omfattning och inriktning varierar efter individuella behov. Insatsen boendestöd utreds och beviljas av en socialsekreterare.

Familjehemsvård

Familjevård är ett privat hem som öppnar sin familj för människor som av olika anledningar behöver få komma bort från sin vanliga miljö och vara i en miljö som fungerar socialt och praktiskt. Familjevård innebär att du under en längre eller kortare tid får ingå i gemenskapen i en familj. Syftet är att du ska kunna utvecklas i den trygga och läkande sociala gemenskapen i familjehemmet. Insatsen familjehemsvård utreds och beviljas av en socialsekreterare.

Kontaktperson

Vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. En socialsekreterare utreder och beslutar om behov av kontaktperson finns.

Akupunkturbehandling

Akupunktur genom NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är ett hjälpmedel mot drogberoende. Behandlingen ges under och efter missbruk då den reducerar stresshormonet cortisol, vilket kan bidra till minskad abstinens. NADA-behandling är även verksam vid andra stressrelaterade åkommor.

Metoden kan inte sägas vara en behandling av drogberoende, utan endast ett hjälpmedel vid behandlingen av sådant beroende. Enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2007 finns det inga studier som visar effekt på alkoholkonsumtionen. De utesluter dock inte att metoden kan ha positiva effekter på andra problemområden.

Socialtjänsten har en certifierad NADA-akupunktör. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Carina Holmqvist
IFO-chef
0530-181 19
carina.holmqvist@bengtsfors.se

  • Anmälan och ansökan gällande barn och unga
    0531-52 75 21

Socialtjänsten: 0531-52 65 12

Socialsekreterarnas telefontid: vardagar 8.30-9.30

Besöksadress: Centrumvägen 21, Bengtsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson