Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Föreningar och föreningsliv

Bengtsfors kommun har ett rikt och aktivt föreningsliv. Här finns föreningar med en bredd som erbjuder något för de flesta oavsett ålder, kön och intresse.

Kommunen uppmuntrar ett aktivt föreningsliv och stöder föreningslivet genom olika bidrag. Om det inte skulle finnas en förening som passar just dig, är du välkommen att bilda en ny förening. På dessa sidor kan du läsa om hur man bildar en förening och vilka bidrag som går att söka.

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Besöksadress: Majbergsvägen 1, Bengtsfors

Postadress: Box 14, 666 21 Bengtsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström