Kultur

Graffitivägg i Bengtsfors centrum av konstnären Carolina Falkholt.

Graffitivägg i Bengtsfors centrum av Carolina Falkholt. Målad under inspelningen av SVT:s Konstkuppen 2012, foto: Anna Sandström.

Bengtsfors kommun präglas av en lång tradition inom konst och hantverk. Här bor och verkar ett stort antal konstnärer och konsthantverkare. Två stora aktörer på den kulturella arenan i kommunen är Stenebyskolan som erbjuder förberedande högskole- och högskoleutbildningar inom design och konsthantverk i samarbete med Göteborgs universitet samt Halmens hus som är Nordens enda halmmuseum.

Några av de största kulturella arrangemangen i kommunen är den kulturvecka som genomförs under sommaren där alla kommunens orter får var sin dag att visa upp kulturen och bjuda på olika evenemang i just sina omgivingar. Dals Långed är välbesökt under den konstvandring som äger rum i Dalsland under kristihimmelsfärdshelgen varje år. 

I kommunen finns också ett flertal intressanta besöksmål kopplade till kultur och kulturhistoria. Ett av dessa är EKA Miljörum (Sveriges första) som förvandlats från förorenad industrimark till en pedagogisk park med en unik sammansättning av sten, växter och vatten. Andra intressanta, kulturhistoriska platser är Gammelgårdens friluftsmuseum i Bengtsfors, hällristningarna i Tisselskog och jättegrytorna i Steneby.

Kulturstrategiska mål

Bengtsfors kommun har antagit fem kulturstrategiska utvecklingsområden. Dessa mål är beskrivna i en kulturplan som även innehåller en handlingsplan för åren 2015-2020. Utvecklingsområdena är följande:

  • Kultur i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.
  • Kulturarbetet inom barn och ungaområdet ska stärkas.
  • Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och Mötesplats Steneby. Dessa kulturarenor blir nav för kommunens övriga mötesplatser och för kommunens kulturliv.
  • Former för intern och extern samverkan ska utvecklas.
  • Kommunens historia ska synliggöras och användas som en resurs i form av byggnader, miljöer, traditioner och berättelser för att skapa attraktivitet, identitet och en god livsmiljö.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström