Simskola

Illustration: Sofia Magnusson

Simskoleundervisning pågår under sommaren på badplatserna Bönkasen, Munkvillan, Bäckefors, Kråkviken, Laxarby och Kampudden. All simundervisning är gratis, däremot betalar du för eventuella simmärken.

I början av sommaren annonserar vi om tider för simskolan i lokal media och på vår hemsida.

Anmälan

Anmälan sker på plats. Någon åldersbegränsning finns inte, men det är lämpligt att delta från cirka sex år och uppåt. Simlärarna och föräldrarna gör en gemensam bedömning av varje barn.

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström