Simskola

Foto: Anna Sandström

Simskoleundervisning pågår under tre veckor på badplatserna Bönkasen, Munkvillan, Bäckefors, Kråkviken, Laxarby och Kampudden. All simundervisning är gratis, däremot betalar ni för de eventuella simmärken ni köper.

I början av sommaren annonserar vi om tider för simskolan i lokal media och på vår hemsida.

Anmälan

Anmälan sker på plats. Någon åldersbegränsning finns inte, men det är lämpligt att delta från cirka sex år och uppåt. Simlärarna och föräldrarna gör en gemensam bedömning av varje barn.

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström