Simskola

Illustration: Sofia Magnusson

Simskoleundervisning pågår under sommaren på badplatserna Bönkasen, Munkvillan, Bäckefors, Kråkviken, Laxarby och Kampudden. All simundervisning är gratis, däremot betalar du för eventuella simmärken.

I år startar simskolan den 27 juni och pågår till den 5 augusti. Simskolan genomförs under tre perioder, som vardera är två veckor. Under varje period har vi simskola på två badplatser.

All simundervisning är gratis, däremot betalar du för eventuella simmärken. Märkestagning sker kontinuerligt enligt tider för respektive badplats.

Anmälan

Anmälan sker på plats. Någon åldersbegränsning finns inte, men det är lämpligt att delta från cirka sex år och uppåt. Simlärarna och föräldrarna gör en gemensam bedömning av varje barn.

Period 1, 27 juni - 8 juli
Dag
Badplats
Tid
Måndag

Munkvillan

10.00-12.30


Laxarby

14.00-16.30

Tisdag

Laxarby

10.00-12.30


Munkvillan

14.00-16.30

Onsdag

Munkvillan

10.00-12.30


Laxarby

14.00-16.30

Torsdag

Laxarby

10.00-12.30


Munkvillan

14.00-16.30

Fredag

Munkvillan

10.00-12.30


Laxarby

14.00-16.30


Period 2, 11-22 juli
Dag
Badplats
Tid
Måndag

Bäckefors

10.00-12.30


Kampudden

14.00-16.30

Tisdag

Kampudden

10.00-12.30


Bäckefors

14.00-16.30

Onsdag

Bäckefors

10.00-12.30


Kampudden

14.00-16.30

Torsdag

Kampudden

10.00-12.30


Bäckefors

14.00-16.30

Fredag

Bäckefors

10.00-12.30


Kampudden

14.00-16.30


Period 3, 25 juli – 5 augusti
Dag
Badplats
Tid
Måndag

Bönkasen

10.00-12.30


Kråkviken

14.00-16.30

Tisdag

Kråkviken

10.00-12.30


Bönkasen

14.00-16.30

Onsdag

Bönkasen

10.00-12.30


Kråkviken

14.00-16.30

Torsdag

Kråkviken

10.00-12.30


Bönkasen

14.00-16.30

Fredag

Bönkasen

10.00-12.30


Kråkviken

14.00-16.30


Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström