Allmän förskola

Alla barn erbjuds allmän förskola från och med september det året de fyller tre till och med juli det året de fyller sex år.

Den allmänna förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår förskolans ordinarie verksamhet.

Vistelsetid

Allmän förskola omfattar 525 timmar per år vilket motsvarar 15 timmar i veckan. Barnets vistelsetid i allmän förskola bestäms och planeras av rektor och förskolans personal i samråd med dig som vårdnadshavare. Placeringstiden är generellt mellan klockan 9.00 och 14.00 tre dagar i veckan. Allmän förskola följer skolornas läsårstider, vilket innebär att du inte kan lämna ditt barn på förskolan under skollov.

Om ditt behov av förskoleplats överstiger ovanstående maxgräns på 15 timmar per vecka eller behöver förläggas på andra tider än ovan angivna betalar du avgift enligt bestämd taxa med ett avdrag om 27 procent.

Klicka på länkarna nedan för mer information om våra förskolor. Du är också välkommen att kontakta våra rektorer, kontaktuppgifter till var och en finns på länkarna nedan.

Frågor och svar om allmän förskola

Mitt barn behöver sin plats mer än 15 timmar per vecka, vad händer då?

Om ditt barn har ett tillsynsbehov utöver 15 timmar måste du byta förskoleform, du kan inte längre utnyttja allmän förskola. Du kommer att faktureras men avgiften reduceras med 27 procent.

Jag önskar enbart allmän förskola, vad innebär det?

Ditt barn är välkommet till en av förskolorna i kommunen 15 timmar i veckan. Ditt barns vistelsetid i allmän förskola bestäms och planeras av rektorn och förskolans personal i samråd med vårdnadshavare.

Kan mitt barn få skolskjuts?

Nej, kommunen anordnar inte skjuts till allmän förskola. Du som förälder ansvarar själv för lämning och hämtning av barnet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström