Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker som går att återvända och material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

Foto: Cicci Wik

Nolängens öppettider

Nolängens öppettider varierar under året. Vi har även lördagsöppet någon gång varje månad.

 

Ladda hem vår broschyr

I vår broschyr hittar du bland annat turlista och avgifter för sophämtning, placering av återvinningsstationer och Nolängens öppettider.

Här lämnar du ditt skräp

  • Återvinningscentral Nolängen ligger längs länsväg 172 strax söder om Billingsfors. Här lämnar du farligt avfall, elavfall, metallskrot, ris- och trädgårdsavfall, däck och annat grovavfall. 
  • Återvinningsstationer finns på alla orter i kommunen samt på några ställen på landsbygden. Här lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar.
  • Miljöstationer finns på ett par platser i kommunen. Här kan du lämna farligt avfall.
  • Ristippar finns i Bäckefors och Bengtsfors. Här lämnas endast ofarligt trädgårdsavfall.

Tänk på att saker som inte är trasiga med fördel kan återanvändas. Här kan du läsa mer om hur du enklast återanvänder dina saker.

Kommunens, hushållens och företagens ansvar

Alla kommuner i Sverige ansvarar för att ta hand om sina kommuninvånares hushållsavfall samt informera om hur det ska gå till. Det är också kommunen som ska se till att avfallet transporteras till rätt behandlingsanläggning.

Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall och se till att det slängs på rätt ställe. Alla hushåll i Bengtsfors kommun ska sortera sitt matavfall.

För företag gäller andra regler. Avfall från tillverkning, emballage, kontor, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall ansvarar verksamheter själva för. Små mängder kan lämnas vid återvinningscentralen. Hushållsavfall i verksamheter är sådant avfall som uppstår i exempelvis personalutrymmen och vid städning. Företag och flerbostadshus ska ha abonnemang hos kommunen om hämtning av hushållsavfall.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner har gememsamma renhållningsföreskrifter och en gemensam avfallsplan.

Avfallsplan

Kontakt

Cecilia Lotvonen
Administratör
0531-52 61 35
cecilia.lotvonen@bengtsfors.se

Niklas Ednell
Enhetschef VA, fjärrvärme och renhållning
0531-52 61 51
niklas.ednell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström