Undersökningar

Bengtsfors kommun genomför olika undersökningar för att se vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Medborgarundersökningar

Varje år genomför Bengtsfors kommun en medborgarundersökning. Undersökningen hanteras av Statistiska Centralbyrån och mäter på vilket sätt medborgarna uppfattar kommunens verksamheter, möjligheterna till inflytande samt hur man ser på Bengtsfors kommun som en plats att leva och bo på. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SCB: s medborgarundersökning 2020
SCB: s medborgarundersökning 2019
SCB:s medborgarundersökning 2018
SCB:s medborgarundersökning 2017

Brukarundersökningar

Bengtsfors kommun genomför regelbundet egna brukarundersökningar inom flera av kommunens verksamheter. Resultaten används bland annat till att följa upp mål och de är ett verktyg i kommunens kvalitetsarbete.

Här finns en lista på några av de brukarundersökningar som gjorts.

Insatser inom individ- och familjeomsorgen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brukarundersökning IFO 2016.pdf , 206 kB, öppnas i nytt fönster. 206 kB 2016-12-09 11.47
Brukarundersökning 2011.pdf , 90.7 kB, öppnas i nytt fönster. 90.7 kB 2016-10-26 10.10
Brukarundersökning 2009.pdf , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2016-10-26 10.10
Brukarundersökning 2007.pdf , 53.2 kB, öppnas i nytt fönster. 53.2 kB 2016-10-26 10.10

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

Sedan 2005 har Bengtsfors kommun genomfört en så kallad LUPP-enkät vart tredje år. Undersökningen hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällssfrågor och innehåller 80 frågor om ungdomars syn på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP 2020.pdf , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2022-04-05 14.21
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP 2017.pdf , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2019-01-08 11.20
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström