Barn och unga

Om du känner att du inte mår bra kan det vara skönt att veta att du kan få hjälp. Socialtjänsten erbjuder olika former av råd och stöd till barn och ungdomar. Våra insatser är, i första hand, frivilliga och utformas tillsammans med dig/er. Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats som är lämplig.

Behöver du råd och stöd?

Om du som tonåring eller vuxen upplever något av följande är du välkommen att ta kontakt med oss på behandlingsgruppen. Vi välkomnar alla över 13 år.

  • Du känner oro för att du dricker och/eller använder droger eller spelar för mycket.
  • Du vill ha hjälp att hantera konflikter i familjen.
  • Du är orolig för ditt barn, din förälder eller kompis.
  • Du är anhörig och behöver råd eller stöd.
  • Du upplever att du är utsatt för kränkningar, hot och våld.
  • Du upplever fysisk eller psykisk ohälsa.
  • Eller behöver du kanske bara få prata med någon?

Hit kan du också vända dig

Du kan alltid ringa och prata med någon av oss på socialtjänsten.

Socialtjänsten: 0531-52 65 04

Du kan också kontakta skolsköterskan eller kuratorn på din skola.

Du kan även få stöd hos någon av följande:

  • Barnombudsmannen: 08-692 29 50
  • BRIS: 116 111
  • Jourhavande kompis: 020-222 444

Hjälp till barn och unga

Som ung kan man uppleva en rad olika problem. I listan nedan kan du läsa mer och få information om vart du kan vända dig i olika situationer.

Kontakt

Behandlingsgruppen:
0531-52 75 22
behandlingsgruppen@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson