Kontaktperson

Illustration: Sofia Magnusson

Illustration: Sofia Magnusson

Många barn, ungdomar och vuxna behöver ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. En kontaktperson är en vuxen som du träffar en eller flera gånger per vecka. Kontaktpersonen ska vara en förebild och ett personligt stöd.

Du och din kontaktperson gör aktiviteter tillsammans. Innehållet i träffarna bestäms efter dina behov och kan innehålla allt från aktiviteter av olika slag till mer vardagliga sysselsättningar eller samtal. Kontaktpersonen kan också vara med vid umgängesträffar där det av olika anledningar inte är lämpligt eller möjligt att du som barn träffar din förälder ensam.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller praktisk erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga personer eller familjer som har en stabil livssituation och som har tid över. Du ska vara myndig men för övrigt söker vi personer i alla åldrar. Vi utreder alla som vill bli uppdragstagare genom att göra en intervju, kontrollera social- och polisregister samt ta referensuppgifter. När du är godkänd försöker vi hitta ett uppdrag som passar just dig.

Här kan du läsa mer om uppdraget som kontaktperson samt lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig och berätta mer.

Ersättning

Kontaktpersoner får ersättning i form av arvode och ersättning för eventuella omkostnader, exempelvis resekostnader eller matkostnader. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Som kontaktperson ingår du ett avtal med Bengtsfors kommun. Du förbinder dig vid tystnadsplikt och du har anmälningsplikt om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Ansöka om kontaktperson

Det är socialtjänsten som bedömer och beslutar om ditt behov av kontaktperson. För personer med funktionsnedsättning, kontakta handläggare inom LSS (lagen om stöd och service).

Här kan du läsa mer om LSS-ansökan.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga ett beslut. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ulrika Kvamme
Enhetschef LSS
0531-52 75 77
ulrika.kvamme@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson