Trafiksäkerhet

Använd reflex! Med reflex syns du på 125 meters avstånd, vilket är 100 meter längre än utan reflex. Foto: Sofia Magnusson

För att skapa en säker och trygg trafikmiljö kan olika åtgärder vidtas. Några saker kan du som vistas i trafiken själv tänka på och några kan Bengtsfors kommun hjälpa till med.

I trafiken samsas barn, pensionärer, hundar, stressade vuxna, ungdomar med mobiler och bilar på samma plats. För att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar. Att samspela och visa hänsyn för varandra och att hålla sig till de givna lagar och bestämmelser som finns är viktigt för sin egen och andras säkerhet.

Sänk farten

Ett av våra stora trafiksäkerhetsproblem är bilister som kör för fort. För att konsekvenserna av en olycka ska bli så lindriga som möjligt är det viktigt att hastigheterna hos motorfordonen är låga. Speciellt i förhållanden när det råder snö och is då även tillåtna hastigheter kan vara för höga.

Hastighetsdämpande åtgärder

För att sänka hastigheten på våra gator finns några olika åtgärder att vidta; gupp i vägen, sidoförskjutningar och avsmalningar av körbanan. På vissa gator går det utmärkt att använda sig av blomlådor för att sänka farten. Som fastighetsägare kan du aktivt medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor på din gata. 

Alla hinder i gatan försvårar framkomsten för sjukvårds- och räddningspersonal, därför är vår rekommendation att sänka hastigheten innan någon åtgärd vidtas.

Öka sikten

Som fastighetsägare har du ansvar för att risken för olyckor begränsas. Det innebär bland annat att häckar och buskar som skymmer sikten i trafiken ska planteras inom vissa avstånd från gator och vägar.

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är fastställt genom ett beslut i riksdagen. Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström