Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Plantera häckar och buskar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Fri sikt vid utfart

Villa med utfart mot gata

Illustration: Sofia Magnusson

Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs gatan/gångbanan och 2,5 meter in på din utfart från den punkt där din utfart möter gatan/gångbanan.

Fri sikt i korsningar

Gatukorsning i bostadsområde

Illustration: Sofia Magnusson

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator (gång- och cykelväg och/eller gata) bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 10 meter åt vardera hållet i korsningen.

Fri höjd för trafikanter

Växtlighet i trafiken

Illustration: Sofia Magnusson

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om dina buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör det finnas fri höjd för trafikanter;

  • Minst 2,5 meter över gångbana
  • Minst 3,2 meter över cykelväg och
  • Minst 4,6 meter över körbana

Plantera på rätt ställe

Planteringsavstånd från gata

Illustration: Sofia Magnusson

Redan när du planterar är det viktigt att du föreställer dig trädens och buskarnas utbredning i framtiden så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Tänk på att...

Barn på rollerblades bakom häck.

Illustration: Sofia Magnusson

  • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan.
  • Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt. Se till att grenar inte skymmer gatuskyltar.
  • Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns ordentligt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström