Fonder och stipendier

Bengtsfors kommun förvaltar ett antal donationsfonder. Under vissa perioder under året har du möjlighet att söka medel ur dessa fonder. Vi annonserar på vår hemsida samt i lokal media när ansökningstid pågår.

Din ansökan gör du enklast genom att använda vår e-tjänst, Ansökan fonder. Det går också bra att skicka in vår pappersblankett. Välkommen med din ansökan mellan 13 september och 10 oktober 2021.

Olga Birkfeldts konstpris

Fonden efter Olga Birkfelt främjar konstnärlig verksamhet och utdelning sker genom ett årligt konstpris. Du som söker ska vara konstnär upp till 25 år och vara eller ha varit skriven i Bengtsfors kommun. Pristagaren utses i en tävling där konstnärerna ställer ut sina verk i Bengtsfors konsthall. Prissumman är 20 000 kronor.

Albin Johanssons i Näsbo donationsfond

Denna fond är till förmån för behövande elever från Ärtemark som med goda vitsord genomgår teoretisk eller praktisk yrkesutbildning.

Christina Johanssons fond

Denna fond är till förmån för studerande ungdomar med lång resväg till studieorten eller för övriga kostnader som individuellt kan uppstå. Eleven ska vara mantalsskriven i Bengtsfors kommun.

För närvarande ger fonden ingen avkastning (ränta) och vi göra inga utdelningar. Det är därför inte möjligt att ansökan om medel från fonden.

Holger Gustavssons fond

För att kunna söka bidrag ur fonden krävs att eleven har studerat vid kommunala kulturskolan i Bengtsfors och att man studerar piano och/eller stråkinstrument vid musikhögskola eller likvärdigt. Stipendiet tilldelas en elev efter dialog med kulturskolans lärare.

Koschellska fonden

För att söka bidrag ur Koschellska fonden ska du vara 15 år gammal och folkbokförd i Billingsfors.

Skolsamfonden i Bengtsfors kommun

Denna fond är till förmån för elever i Bengtsfors kommun. För att kunna söka pengar ur skolsamfonden ska någon av nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elev för studier eller förstudieresa inom- eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Slöjdsamfonden

Pengar ur slöjdsamfonden delas ut till ungdomar från i första hand Torrskogs och Vårviks församlingar och i andra hand övriga Bengtsfors kommun. Du ska gå en icke obligatorisk utbildning inom:

 • hantverk
 • hemslöjd
 • industri
 • annat husligt arbete

Du kan också söka pengar för annan verksamhet som främjar hantverk och hemslöjd.

Sociala samfonden

Pengar ur sociala samfonden delas ut till behövande personer för:

 • allmänna hjälpbehov
 • barns hjälpbehov
 • sjukvård och konvalescensvård
 • förebyggande åtgärder

Pengar från den sociala samfonden delas även ut till behövande personer som är funktionshindrade, pensionärer eller finns inom äldreomsorgen. Företräde ges till personer som inte får ekonomiskt bistånd. Du som vill anordna en trivselhöjande aktivitet för pensionärer i kommunen kan också söka pengar ur den sociala samfonden.

Kontakt

Cecilia Hansson
Handläggare
0531-52 65 25
cecilia.hansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström