Sammanträdestider

Januari–juni 2018

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

13.00

8*

5

5

3**

2**,28

20**

Kommunstyrelsen

13.30

17

14

14

11

8**

7**

Myndighetsnämnden

8.00

18

15

15

12

8

7

Allmänna utskottet

8.00

9*,23

6*,20

6*,20

4***,17

3*,15,29*

12,26*

Tekniska utskottet

8.00

24

21

21

18

16

13

Sociala utskottet

8.00

25

22

22

19

17

14

Utbildningsutskottet

10.00

24

21

21

18

16

13

Folkhälsorådet

14.00

-

-

7

-

30

-

Ärendeforum

8.00

17

14

14

11

8**

7**

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

8

5

5

3**

2**,28

-

Gruppledardialog

15.00

29

26

26

23

21

18

Kommunchefens ledningsgrupp

9.00

15,29

12,26

12,26

9,23

7,21

4,18

Dagordningsmöte

8.00

3**

1

1,28**

26

24

20**

Kosam

14.00

15

12

12

9

7

4

 

Juli–december 2018

Organ

Tid

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

13.00

-

-

3

1,(24**),29

26

-

Kommunstyrelsen

13.30

-

15

13**

10

7

5

Myndighetsnämnden

8.00

-

16

13

11

8

6

Allmänna utskottet

8.00

-

7*,21

4*,18

2*,16,30*

13,27*

11

Tekniska utskottet

8.00

-

22

19

17

14

12

Sociala utskottet

8.00

-

23

20

18

15

13

Utbildningsutskottet

10.00

-

22

19

17

14

12

Folkhälsorådet

14.00

-

-

5

-

28

-

Ärendeforum

8.00

-

15

12

10

7

5

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

-

6

3

1,(24**),29

26

-

Gruppledardialog

15.00

-

27

24

22

19

17

Kommunchefens ledningsgrupp

9.00

-

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17

Dagordningsmöte

8.00

-

30

27

25

22

-

Kosam

14.00

-

13

10

8

5

3

 

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström