Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Hjälp till barn och unga

Foto: Sofia Magnusson

Som ung kan man uppleva en rad olika problem. I listan nedan kan du läsa mer och få information om vart du kan vända dig i olika situationer.

Är du i behov av akut hjälp?

I Fyrbodal finns en gemensam socialjour som du kan kontakta om du får akuta problem efter kontorstid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson